SI
Show menu

Dogajanje za strokovno javnost

Sreda, 1. februar 2017
Dvorana Forum, 11.00 
ZGODBE NOVOMEŠKIH RAZGLEDNIC
Organizator: Kompas Novo mesto in TIC Novo mesto
Ste vedeli,  da so bili Dolenjci v času Halštata pravi evropski carji; da je prazgodovinska jantarna pot potekala skozi Dolenjsko in Novo mesto, kjer se je ohranila množica jantarnih izdelkov; da je bil novomeški prošt Slatkonja prvi dunajski škof in ustanovitelj Dunajskih dečkov;  da so za temelje novomeškega rotovža namesto vode vlivali kar cviček? Vse to in še več boste spoznali skozi Zgodbe novomeških razglednic.

Dvorana Povodni mož, 14.30
PREBOJ SLOVENSKEGA TURIZMA V SVETU
Organizator: Gospodarsko razstavišče

Pogovor z ministrom Zdravkom Počivalškom  na polovici mandata sedanje vlade
Pogovor vodi Drago Bulc, predsednik društva turističnih novinarjev – FIJET Slovenija.
 
Drago Bulc se bo z ministrom pogovarjal predvsem o bodočih ukrepih Ministrstva za gospodarski razvoj on tehnologijo Vlade RS na področju turizma.


Dvorana Povodni mož, 15.00-16.30
AVTODOMSKI TURIZEM – NEIZKORIŠČENA PRILOŽNOST SLOVENIJE 
Organizator: Gospodarsko razstavišče

Govorci: Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka za turizem, Dušan Skerbiš, vodja projekta Mreža postajališč za avtodome v Sloveniji, župan Občine Mirna, Tjaša Grünfeld, lastnica podjetja Caravan,  Marjan Krempl, predsednik Caravaning Cluba Slovenije, in Rok Vizovišek, urednik revije Avtodom
Okroglo mizo povezuje Drago Bulc, predsednik društva turističnih novinarjev – FIJET Slovenija.
 
Na okrogli mizi bomo  odprli vse možne aspekte razvoja avtodomskega turizma v Sloveniji.


Dvorana Urška, 14.00–16.00
PREDSTAVITEV DOMAČIH IN TUJIH DOBRIH PRAKS
Organizator: GIZ POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE 

14.00–14.20 Klemen Langus, Turizem Bohinj – Razvoj trajnostne mobilnosti v Bohinju
14.20–14.40 Martin Baumann – MTS Austria – Bike Holidays
14.40–15.00 Jože Rovan, PZS – Slovenska turnokolesarska pot
15.00–15.15 Klemen Štular, Trans Julius, MTB Enduro race
15.15–15.30 Nataša Hlača – Monolit – aplikacija pohodniških in kolesarskih poti Slovenia Trails
15.30–15.45 Dušan Peček, Visionmap – Badjurka – upravljanje s podatki za nišno kreiranje produktov zelenega turizma

V okviru borze Natour Alpe-Adria bo 1. 2. 2017 potekala strokovna delavnica, na kateri se bodo predstavile domače in tuja dobra praksa predvsem vsem udeležencem borze. Predstavljeni bodo modeli  nadgrajevanja turistične ponudbe z razvojem projekta mobilnosti v Bohinju, razvoj novega produkta na področju kolesarskih prireditev  – tudi v Julijskih Alpah; predstavljena bo nova krožna turno kolesarska pot po celotni Sloveniji, telefonska aplikacija Slovenia Trails, kjer so opisi poti, nastanitev, zanimivosti in po kateri je možno navigirati. Predstavljen bo tudi primer, kako upravljati s podatki določene poti in jih zapakirati kot samostojen turistični produkt. S podjetja MTS iz Avstrije pa bodo predstavili kolesarske standarde za destinacije in hotele v Avstriji in ostalih nemško govorečih deželah v Evropi.

Dvorana Urška,  16.00–17.30 
MLADI TURISTIČNI VODNIK 
Organizator: Turistična zveza Slovenije 
Predstavitev projekta in pristop k interpretaciji dediščine: Vodnik interpretator

Projekt Mladi turistični vodnik (namenjeno mladim od 15 -29 leta)
Predstavitev projekta in  pristop k interpretaciji dediščine: Vodnik interpretator
Turistična zveza Slovenije razpisuje tekmovanje Turistični vodnik 2017 za mlade od 15 do 29 leta. Janja Sivec, certificirana trenerka vodnikov interpretatorjev, bo predstavila tovrstno vodenje. Vodnik interpretator je namreč tisti , ki pri vodenju ne podaja samo dejstev, ampak tem dejstvom daje pomene. Zanj so obiskovalci vir izkušenj, zgodb ter vrednot, ki jih unovči pri svojem vodenju ter ustvarja dialog z obiskovalci, pri tem pa uporablja različne pomene dediščine. Z uporabo interpretacije dediščine vzbudi pri obiskovalcih radovednost, jim razkriva širšo sliko dediščine, preden jim pokaže posamezne dele te dediščine, ter pri obiskovalcih zbuja skrb in spoštovanje do dediščine. 

Paviljon Jurček,  19.00
SREČANJE TRAVEL MASSIVE SLOVENIJA 
Organizator: Travel Massive Slovenija 

Družabni dogodek, kjer lahko spoznate ostale razstavljavce ter domače in tuje obiskovalce, ki delajo in delujejo v turizmu. Dogodek je organiziran v sodelovanju z globalno iniciativo Travel Massive, ki združuje posameznike s celega sveta, ki se združujejo z namenom povezovanja, sodelovanja in izmenjave znanja ter idej v turizmu. Slovensko predstavništvo organizira redna mesečna srečanja. Prvo srečanje v letu 2017 bo organizirano prav na sejmu Alpe-Adria.
Na dogodek lahko povabite svoje sodelavce, prijatelje in poslovne partnerje, s katerimi želite navezati ali poglobiti poslovne odnose.
Četrtek, 2. februar 2017

Dvorana Povodni mož, 11.00
TURISTIČNI VODNIKI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Organizator: Klub profesionalnih turističnih vodnikov, G-Guides – šola za trajnostno naravnane turistične vodnike, Gospodarsko razstavišče
Posvet na temo trajnosti in odgovornosti v turističnem vodenju

Ker je UNWTO leta 2017 proglasilo za Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, bomo predstavili, kaj in kako lahko turistični vodniki odločilno prispevajo k odgovorni potrošnji in zakaj je turistični vodnik osrednjega pomena za komunikacijo in promocijo trajnostnega razvoja vseh destinacij. V časih, ko turisti iščejo avtentične izkušnje in stik z lokalnim prebivalstvom, destinacije pa stremijo k trajnosti, se tudi vloga turističnega vodnika močno spreminja.

 Z gosti iz mednarodnega okolja se bo pogovarjala Maja Čampelj, turistična vodnica, izobraževalka turističnih vodnikov ter ustanoviteljica G-Guides 
K razpravi in viharjenju možganov vabimo vse, ki jih ta tematika zanima. Vaša vprašanja in ideje so dobrodošli na responsibleguides@gmail.com.
Zaradi mednarodne udeležbe dogodek poteka v angleškem jeziku brez prevoda.

Dvorana Povodni mož, 11.00
PLOVNI ODLOKI IN UREDITEV PLOVBE PO REKAH V SLOVENIJI  okrogla miza
Organizator: Kajakaška zveza Slovenije

Na okrogli mizi bomo povzeli trenutne rešitve plovbnih odlokov ter poskušali najti boljše možnosti ureditve. Vse več deležnikov in ponudnikov plovbe tako slovenskih kakor tujih naravnost kliče po spremembi oziroma dopolnitvi plovbnih odlokov. Različne možnosti ureditve pogojujejo razvoj turizma na rekah pri nas. Velik pritisk tujih podjetij, ki konkurirajo našim na naših rekah, pa kliče po ureditvi, ki bi zagotavljala preživetje vsem. Za to so potrebni enaki pogoji vstopa na trg, kar pa regulative Evropske unije preprečujejo, celo dajejo prednost ponudnikom iz držav, kjer so vodni športi manj razviti. Zato je pogovor nujen, kot je nujno najti rešitev in jo uveljaviti čim prej.

Dvorana Urška,  14.00
KJE SO MEJE SLOVENSKEGA TURIZMA?
Organizator: Zavod tovarna trajnostnega turizma Ljubljana

Slovenski turizem je v letu 2016 spet zabeležil rekordno rast obiska. Podatek, ki ga turistični delavci z veseljem pozdravljamo, saj turizem predstavlja pomembno gospodarsko panogo z vrsto pozitivnih ekonomskih učinkov. Pa drugi strani pa podatek sproži vrsto vprašanj o vplivu, ki ga turizem pušča v okolju in naravi, in narekuje potrebo po ustreznem načrtovanja obiska, ki enakovredno upošteva tako ekonomske kot tudi okoljske vidike. 
V panelu o okoljski zmogljivostih slovenskega turizma se bomo pogovarjali z načrtovalci turističnega razvoja, predstavniki destinacij, zavarovanih območij in ponudniki, ki so se in se srečujejo z odgovornostjo poznavanja okoljskih zmogljivosti in ustreznega načrtovanja obiska.   

  • Umanotera / Gaja Brecelj: Uporablja se vrsta terminov, kot so okoljske zmogljivosti, nosilne zmogljivosti, planetarne meje, o čem torej sploh govorimo in kako so vsi ti termini povezani s turizmom?
  • Slovenska turistična organizacija / Nataša Hočevar: Slovenska turistična oragnizacija se zaveda pomena razvoja trajnostnega turizma in ga tudi aktivno podpira in spodbuja. Katere aktivnosti načrtuje slovenski turizem na področju aktivnega upravljanja z obiskovalci? 
  • Turizem Ljubljana / Petra Stušek: Ljubljana je nedvomno eden najboljših primerov uspešnega turističnega razvoja, ki je uspela v načrtovanje uvesti tudi vrsto ukrepov trajnostnega razvoja. Kje so torej meje ljubljanskega turizma? Jih že dosegamo in kako se z izzivi uspešnega načrtovanja obiska spopadamo v našem glavnem mestu?
  • Triglavski Narodni park in Julijske Alpe / Klemen Langus, Turizem Bohinj in Majda Odar, Triglavski narodni park: Zavarovana območja v veliki meri temeljijo prav na spoštovanju nosilnih zmogljivosti, kar zahteva še posebej skrbno načrtovanje in merjenje obiska. Kje so meje Julijskih Alp, kje so največji izzivi in kako Julijske Alpe naslavljajo upravljanje s turističnim obiskom?
  • Park Škocjanske jame  / Stojan Ščuka: Obisk kraških jam se iz leta v leto povečuje. Istočasno pa gre za okolje, ki je nedvomno izjemno ranljivo in je načrtovanje zato še toliko bolj pomembno. Se Škocjanske jame srečujejo z izzivi prekomernega obiska? Kako to rešujete?
  • Konzorcij Odprimo poti / Peter Daksokobler: Kolesarjenje v naravnem okolju danes naravovarstvena stroka še vedno razume kot nevarnost, medtem ko kolesarska skupnost poudarja, da kolo v naravnem okolju, ob ustreznem upravljanju, predstavlja predvsem priložnost in ne nevarnost. Kakšne so na tem področju izkušnje konzorcija? Ali obstajajo kakšni podatki, ki lahko podkrepijo prizadevanja konzorcija?
  • Kajakaška zveza Slovenije / Jakob Marušič: Gorsko kolo lahko torej predstavlja prekomerni pritisk na gosrko okolje – ali pa mogoče lahko rečemo, da nereguliran promet na rekah prav tako pomeni grožnjo naravnemu okolje? Kje so meje in kako zagotovitvi ustrezen obisk?
  • Biotehniška fakulteta Ljubljana / Petra Draškovič Pelc: Biotehniška fakulteta sodeluje v projektu LIFE DinalpBear, ki je usmerjen predvsem v vzpostavljanja sobivanja med medvedom in lokalnim prebivalstvom. Turistični produkti, kot je opazovanje medveda v naravne okolju, so eden od načinov odgovora na urejanje tega odnosa. Vendar pa je vsak ogled medvedov tudi vdor v njihov življenjski prostor. Kako torej regulirati interes in obisk turistov ter zaščite življenjskega prostora medvedov? 
  • Drago Bulc / predstavitev zaključkov panela o avtodomih in vplivih le-teh na okolje.


Dvorana Povodni mož, 17.00
PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ ZA GORSKE ŠPORTE, ŠPORTNO PLEZANJE IN ALPINIZEM
Organizator: Planinska zveza Slovenije

Planinska zveza Slovenije vsako leto podeli priznanja najboljšim alpinistom, športnim in lednim plezalcem in tekmovalnim turnim smučarjem. V letu 2016 smo Slovenci na tem področju znova nanizali številne uspehe z mednarodno prepoznavnostjo na največjih tekmovanjih in odmaknjenih gorstvih sveta. Namen izbora je ocena in ovrednotenje najkakovostnejših alpinističnih vzponov in vrhunskih športnoplezalnih dosežkov  ter širši javnosti predstaviti najvidnejše dosežke naših najboljših športnikov. Podeljeno pa bo tudi priznanje za življenjsko delo v alpinizmu, ki ga v letu 2016 prejme predstavnik najvidnejše generacije alpinistov Andrej Štremfelj. 


Petek, 3. februar 2017

Dvorana Urška, 11.00–12.00
PREDSTAVITEV PROJEKTA »KVARNER FAMILY«
Organizator: Turistična skupnost Kvarnerja (Hrvaška)

Predstavitev ponudbe privatne nastanitve na Kvarnerju, ki predstavlja enega od najpomembnejših turističnih nastanitvenih  segmentov. Predstavili vam bomo projekt Kvarner Family,  v okviru katerega Turistična skupnost Kvarnerja organizira, motivira in promovira ponudnike z namenom izboljšanja kvalitete privatne  nastanitve in odnosa do gostov. Predstavili se nam bodo in z nami delili svoje izkušnje najuspešnejši in nagrajeni lastniki različnih  privatnih nastanitvenih objektov. Med njimi bosta tudi zakonski par Montanari-Knez, Igor in Ruby, lastnika znanega hotela za pse in mačke in posebne plaže za pse Monty's Dog Beach, ki je lani pritegnila veliko pozornost domačih in tujih medijev.

Dvorana Urška, 12.00–13.00
TURISTIČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO MESTA BIOGRAD NA MORJU Z MESTI IZ SLOVENIJE
Organizator: Turistična skupnost Kvarnerja (Hrvaška)

Na dogodku bomo predstavili sodelovanje in primere dobre prakse mesta Biograd na morju in prijateljski mesti iz Slovenije: Slovenske Konjice, Moravske Toplice, Radlje ob Dravi in Žalec. Vsak izmed udeležencev bo imel kratko predstavitev projektov in izkušenj o medsebojnem sodelovanju. 

Dvorana Povodni mož, 14.00 
SMO TURIZEM LJUDJE?
Okrogla miza

Dvorana Povodni mož  2, 16.00
ENERGETIKA PROTI TURIZMU NA REKAH – okrogla miza
Organizator: Kajakaška zveza Slovenije

Ali je hidroenergija resnično najbolj čista ali je reka resnično obnovljiv vir, če pri tem popolnoma spremenimo reko in njeno podobo. Kaj narediti, da lahko ohranimo naše okolje ter kako uskladiti naše potrebe z našimi željami, je vprašanje, ki bo rdeča nit te okrogle mize.
Pogovor bo vodil Rok Rozman. Rok Rozman je najbolj prepoznaven borec za ohranitev rek v njihovi naravni obliki. Preveslal je večino rek na Balkanu, kjer v naslednjih letih grozi potopitev kar 400 rečnih odsekov zaradi pridobivanja energije.

Vabljeni predstavniki energetskih podjetji in ministrstev ter zainteresirana javnost. 

Sobota, 4. februar 2017

Dvorana Urška, 9.00–17.00
GOSPODARSKA KONFERENCA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Organizator: Planinska zveza Slovenije

Konferenca o planinskem gospodarstvu obravnava aktualne tematike, ki se tičejo upravljanja in gospodarjenja s planinskimi kočami. Vabljeni lastniki, gospodarji in upravitelji planinskih koč ter ostalih podobnih gostinsko-namestitvenih objektov.


Dvorana Povodni mož, 11.00–12.00 
NAJ TEMATSKE POTI V SLOVENIJI
Organizator: Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Pohodništvo in kolesarjenje GIZ

Tematska pot je označena ali neoznačena pot, ki uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. So tiste, ki nudijo tako sprostitveni kot izjemen izobraževalno poučni moment. Razvijamo nove, z inovativno vsebino in interpretacijo, kakor posodabljamo obstoječe. Še posebej pa je potrebno pripraviti koordinacijo akterjev, ki se pojavljajo na sferi tematskih in drugih poteh. Tematske poti se živo predstavljajo v slovenski turistični ponudbi. Izbor za Naj tematsko pot poteka od l. 2011. Do danes se je na izbor prijavilo več kot 300 tematskih poti v Sloveniji.

Steklena dvorana – veliki oder, 14.00-15.00
TEMATSKE POHODNE POTI V SLOVENIJI, RAZGLASITEV  NAJ REGIONALNA POT 2016
Organizator: Turistična zveza Slovenije,  Zavod za gozdove Slovenije in Pohodništvo in kolesarjenje GIZ